Петро Боровик

Петро Боровик


Керуючий партнер, патентний повірений, практика інтелектуальної власності


+380 (44) 331-05-31

Біографія

Пан Боровик розпочав свою кар’єру в 1980 р. у дослідницькому відділі заводу «Арсенал», провідному підприємстві України у сфері військової промисловості, очолюючи відділ інженерів, які працювали над розробкою оптико-електронних систем в галузі авіації та космічних технологій.

В 1993-96 рр. п. Боровик займав позицію директора компанії “Сталк”, яка розробляла автоматизовані системи і програмне забезпечення для виробників продуктів харчування.

З 1996 р. п. Боровик займав позицію глави відділу та заступника директора Центру патентних експертів патентного відомства України.

В 2001 п. Боровик почав приватну практику патентного повіреного та заснував Боровик та партнери.

Освіта

Диплом інженера, Національний технічний університет “КПІ”, Київ, Україна.

Магістр по інтелектуальній власності, Національний технічний університет, Харків, Україна.

Спеціалізація

Розробка стратегії захисту та використання об’єктів промислової власності. Патентування винаходів, патентні дослідження.

Членство

INTA, AIPPI, член Громадської ради при Державній службі інтелектуальної власності, член правління Асоціації патентних повірених України.

Мови

Українська, російська, англійська.

Наталія Варанкова

Наталія Варанкова


Спеціаліст відділу торговельних марок


+380 (44) 536-03-05

Біографія

Наталія закінчила Мінський лінгвістичний університет у 2001 році і продовжила своє навчання в Німеччині.

У 2009 р. вона вступила до Державного інституту інтелектуальної власності і приєдналася до компанії «БОРОВИК ТА ПАРТНЕРИ».

Основні сфери відповідальності Наталії – взаємодія з міжнародними патентними відомствами під час реєстрації торговельних марок безпосередньо в інших країнах або за Мадридською Системою та під час патентування винаходів за процедурою PCT.

Освіта

Магістр німецької філології, Мінський державний лінгвістичний університет, Мінськ, Республіка Білорусь.

Магістр німецької філології, Університет м. Мангейм, Німеччина.

Магістр інтелектуальної власності, Державний інститут інтелектуальної власності, Київ, Україна.

Спеціалізація

Міжнародна реєстрація торговельних марок за Мадридською системою.

Мови

Українська, російська, англійська, німецька.

Мирослава Слободянюк

Мирослава Слободянюк


Голова відділу зарубіжного патентування


+380 (44) 536-03-05

Біографія

Після отримання ступеню магістра з мінералогії, геохімії та петрографії Київського національного університету імені Т. Шевченка в 2013 році Мирослава приєдналася до команди патентування «БОРОВИК ТА ПАРТНЕРИ». 

Під час роботи в «БОРОВИК ТА ПАРТНЕРИ» Мирослава продовжила навчання і здобула ступінь Магістра з інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» в м. Києві.

Основні сфери діяльності: патентування винаходів і корисних моделей, складання національних та міжнародних патентних заявок, зарубіжне патентування, складання заявок на реєстрацію промислових зразків за національною та міжнародними процедурами, внесення об’єктів інтелектуальної власності до митного реєстру з метою захисту об’єктів інтелектуальної власності.

Освіта

Диплом магістра з відзнакою, Магістр з мінералогії, геохімії та петрографії, Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, Україна.

Диплом магістра з відзнакою, Магістр з інтелектуальної власності, Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія», Київ, Україна.

Спеціалізація

Патентування винаходів та корисних моделей в Україні.

Міжнародне патентування винаходів та корисних моделей.

Реєстрація промислових зразків в Україні.

Міжнародна реєстрація промислових зразків.

Проведення інформаційних (патентних) пошуків.

Внесення об’єктів інтелектуальної власності до митного реєстру.

Мови

Українська, російська, англійська.

Членство

Член національної групи Міжнародної асоціації з охорони інтелектуальної власності (АІРРІ).

Ольга Навроцька

Ольга Навроцька


Спеціаліст відділу патентування


+380 (44) 536-03-05

Біографія

Ольга має досвід роботи у сфері захисту прав інтелектуальної власності в Україні з 2000р. З 2005 р. працювала на посаді головного експерта відділення експертизи заявок на винаходи, корисні моделі та топографії інтегральних мікросхем в Українському інституті інтелектуальної власності (Укрпатент).
Наприкінці 2017 р. Ольга приєдналась до компанії «Боровик та партнери» до команди з патентування.

Освіта

Інженер по організації перевезень і управлінню на автомобільному транспорті, Український транспортний університет, Київ, Україна.
Менеджер інтелектуальної власності, Національний технічний університет «ХПІ», Харків, Україна.

Спеціалізація

Винаходи, корисні моделі та промислові зразки.

Мови

Українська, російська, англійська.

Олег Мінгела

Олег Мінгела


Юрист, корпоративне та господарське право


+380 (44) 201-63-10

Біографія

Олег розпочав професійну діяльність у 2013 р. юрисконсультом будівельного підприємства. У подальшому перейшов до навчання у аспірантурі, у 2018 р. захистив дисертацію на тему «Юридична практика у правовій системі суспільства».

Наразі проваджує наукову діяльність в Інституті економіко-правових досліджень НАН України. З 2019 р. працює у ЮК «БОРОВИК ТА ПАРТНЕРИ».

Має досвід роботи юрисконсультом, pro bono правових консультацій, юридичної підтримки господарської діяльності. Автор декількох наукових статей.

Основні сфери відповідальності Олега – застосування правової доктрини до господарської діяльності, до договорів та інших юридичних документів. Через міцну теоретичну підготовку швидко долучається до широкого спектру проектів у різних галузях права.

Освіта

Диплом магістра з відзнакою, юридичний факультет, Донецький національний університет, м. Донецьк, Україна.

Аспірантура, кандидат юридичних наук, Донецький національний університет імені Василя Стуса, м. Вінниця, Україна.

Спеціалізація

Публічне право, корпоративне та господарське право.

Мови

Українська, російська, англійська.

Анна Клюс

Анна Клюс


Спеціаліст відділу торговельних марок


+380 (44) 536-03-05

Біографія

Анна закінчила юридичний факультет Київського національного університету імені Т. Шевченка, та Інститут інтелектуальної власності Національного університету «Одеська юридична академія» в м. Києві.

Пропрацювавши 5 років у Державному підприємстві «Український інститут інтелектуальної власності (УКРПАТЕНТ)», Анна приєдналася до компанії «БОРОВИК ТА ПАРТНЕРИ» в якості спеціаліста відділу торгівельних марок та промислових зразків.

Основні сфери діяльності Анни в компанії – реєстрація торгівельних марок та промислових зразків в Україні, міжнародна реєстрація промислових зразків за Гаазькою системою та реєстрація авторського права.

Освіта

Диплом магістра з відзнакою, Київський національний університет імені Т. Шевченка, Київ, Україна.

Спеціалізація

Реєстрація торгівельних марок в Україні.

Реєстрація промислових зразків в Україні.

Міжнародна реєстрація промислових зразків за Гаазькою системою.

Реєстрація авторського права.

Мови

Українська, російська, англійська.

Світлана Музика

Світлана Музика


Помічник патентного повіреного


+380 (44) 536-03-05

Біографія

Світлана приєдналась до команди з патентування «БОРОВИК ТА ПАРТНЕРИ» в 2022 році, паралельно завершуючи навчання на кафедрі машин та апаратів хімічних і нафтопереробних виробництв інженерно-хімічного факультету Національного технічного університету України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського». Світлана здобула ступінь Бакалавра з галузевого машинобудування, та продовжує навчання на магістерській програмі.

Основні сфери діяльності: підтримання чинності патентів, патентно-інформаційний пошук, складання патентних заявок (винаходи, корисні моделі).

Освіта

Диплом бакалавра з відзнакою, Бакалавр з галузевого машинобудування, механічна інженерія, комп’ютерно-інтегровані технології проектування обладнання хімічної інженерії, Національний технічний університет України «Київський політехнічний інститут імені Ігоря Сікорського».

Спеціалізація

Проведення інформаційних (патентних) пошуків. Патентування винаходів та корисних моделей в Україні.

Мови

Українська, англійська.